CEN

Evropská komise pro normalizaci (Comité Européen de Normalisation/​CEN/​European Committee for Standardization) je poskytovatelem evropských norem a technických specifikací. V souladu se směrnicí EU č. 98/34/ES je to jediná uznaná organizace pro plánování, navrhování a přijímání evropských norem ve všech oblastech hospodářské činnosti, s výjimkou elektrotechniky a komunikací.

Evropská komise pro normalizaci byla zřízena k odstraňování obchodních bariér pro evropský průmysl a spotřebitele a zároveň pro podporu evropské ekonomiky v globálním obchodu. CEN má 31 členů spolupracujících na rozvoji dobrovolných evropských norem.