ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním Úřadu je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.

Od 1.1.2018 zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem Česká agentura pro standardizaci — ČAS, jejímž zřizovatelem je ÚNMZ.