ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci (The International Organization for Standardization / ISO) je celosvětová federace národních normalizačních členů.

ISo Logo

ISO je nezávislá, nevládní mezinárodní organizace sdružující 167 národních normalizačních orgánů. Prostřednictvím svých členů sdružuje odborníky, aby sdíleli znalosti a vyvíjeli dobrovolné, na základě konsensu založené mezinárodní normy relevantní pro trh, které podporují inovace a poskytují řešení globálních výzev. Ústřední sekretariát sídlí v Ženevě ve Švýcarsku.