Ocelárenská struska a její aktuální využití při výrobě betonu

Vylévání ocelárenské strusky v Třineckých železárnách

V první části článku je stručně popsána struska vč. základního dělení na vysokopecní a ocelárenskou. V druhé části jsou představeny projekty, které aktuálně probíhají na severní Moravě a které využívají potenciál ocelárenské strusky při výrobě betonu.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Steel-Making Slag and Its Current Potential for Use in Concrete Production

The article starts first by a description of slags including their differentiation into blast furnace and steel-making slags. The second part presents projects which are now under construction in Northern Moravia and where the potential of using steel-making slags in production of concrete is being exploited.

Pojmy v tomto článku


Související články

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Beton z recyklovaného kameniva

Jednou z možností, jak v některých konstrukcích z betonu nahradit přírodní kamenivo, kterého je nedostatek, neboť stávající lomy jsou dočerpávány a otevření nových se nedaří povolovat, může být použití kameniva recyklovaného. Dlouholetá snaha pracovníků ze společnosti ERC-TECH...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Současnost a perspektivy použití recyklovaného kameniva do betonu – poznámky a komentáře z pohledu legislativy

V úvodu článku je uveden přehled kameniva používaného do betonu, včetně definic a návazností na v současnosti platné normy. Další část je věnována otázce recyklovaného kameniva a možnostem jeho výroby opět v návaznosti na normy. V závěru je s ohledem na aktuální stav těžby pří...