1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Ocelárenská struska a její aktuální využití při výrobě betonu

V první části článku je stručně popsána struska vč. základního dělení na vysokopecní a ocelárenskou. V druhé části jsou představeny projekty, které aktuálně probíhají na severní Moravě a které využívají potenciál ocelárenské strusky při výrobě betonu.