Škvárobeton

Škvárobeton (cinder concrete) je lehký beton při jehož výrobě se jako frakce kameniva používá škvára.

Škvára (cinder) je vedlejším produktem při výrobě železa nebo oceli. Má zrnitou strukturu se zrny různé velikosti. Používání škváry jako plniva v betonu umožňuje recyklaci odpadního materiálu z hutního průmyslu, což přispívá k udržitelnosti a snižuje spotřebu přírodních zdrojů. Škvárobeton je lehčí než obyčejný beton (škvára má menší objemovou hmotnost než běžné kamenivo) a má lepší izolační vlastnosti.

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Ocelárenská struska a její aktuální využití při výrobě betonu

V první části článku je stručně popsána struska vč. základního dělení na vysokopecní a ocelárenskou. V druhé části jsou představeny projekty, které aktuálně probíhají na severní Moravě a které využívají potenciál ocelárenské strusky při výrobě betonu.