2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Spektrum

Proč ne?! 3D tisk pohledem italského architekta působícího na ČVUT v Praze

Jedním z projevů automatizace ve stavebním odvětví je aditivní robotická fabrikace, běžně označovaná jako 3D tisk. I přestože je v současné době tato technologie v začátcích, resp. její procentuální zastoupení na celkové stavební produkci je minimální, rozhodně jsou do této ob...