Spektrum

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Spektrum

Beton jako materiál poválečného a současného umění ve veřejném prostoru

Na vybraných příkladech se článek snaží nastínit vývoj v používání betonu pro sochy umístěné ve veřejném prostoru. Text se věnuje vývoji technologií uplatněných při tvorbě betonových objektů od prostého vylévání betonu do formy přes prefabrikaci až po dnešní sofistikovanější r...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Spektrum

Dva nové art designové projekty z betonu: inovativní aplikace průsvitného a pohledového betonu

V článku jsou představeny dvě realizace výtvarného zpracování betonů, které vznikly v průběhu posledních dvou pandemických let. První z nich je umělecké pojetí desky stolu z translucentního (průsvitného) betonu. Druhou prací je realizace designových betonových barů sestavených...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Spektrum

Příběh dvou betonových sloupů s reliéfem Šternberka

Ve Šternberku nedaleko Olomouce byly v nedávné době provedeny úpravy vytíženého průtahu městem. Součástí prací byla i úprava prostoru přednádraží, kde byly instalovány dva betonové sloupy s originální povrchovou úpravou. V článku je přiblížen vznik těchto nových uměleckých art...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Spektrum

1500tunové prefabrikované betonové pilíře 

V článku je popis inovačního návrhu a konstrukčního řešení deseti velkých betonových prefabrikovaných pilířů ve tvaru písmene V pro most přes záliv v čínském Hongkongu. Aby byly pilíře dlouhodobě odolné vůči mořskému prostředí, byl každý z pilířů navržen jako jeden prefabrikov...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Spektrum

Předpjaté betonové nosníky pro silnici N22 v Irsku

V článku je blíže představena výroba, návrh a instalace doposud nejdelších předpjatých mostních betonových nosníků ve Spojeném království a Irsku, jež se staly součástí silnice N22, resp. obchvatu města Macroom.