Spektrum

2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Spektrum

Betonoví srdcaři

Umělecké betonářství Aspoň Tohle zhotovilo v únoru tohoto roku obří betonové srdce ze speciálního tixotropního jemnozrnného betonu. Autorem díla je akademická sochařka Veronika Durová, která na srdci pracovala šest let.
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Spektrum

Vybrané rozdíly v navrhování integrovaných mostů v České republice a Německu na příkladu projektu rekonstrukce dálnice A3 Norimberk — Frankfurt

Vzhledem k historickému vývoji a díky jednotným evropským předpisům máme se sousedním Německem mnoho společného, avšak z hlediska navrhování mostních konstrukcí zde existuje řada odlišností. V článku jsou na příkladu integrovaných rámových mostů zmíněn...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Spektrum

Analýza činností technického dozoru v praxi – dopravní stavby v ČR

Příspěvek pojednává o analýze činností technického dozoru pro silniční stavby v praxi, přibližuje jeho náplň v České republice a s tím spojené nástroje pro řízení a management stavby. Dále je předložena analýza volby smluvních podmínek FIDIC využitých v rámci významných doprav...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Spektrum

Beton jako materiál poválečného a současného umění ve veřejném prostoru

Na vybraných příkladech se článek snaží nastínit vývoj v používání betonu pro sochy umístěné ve veřejném prostoru. Text se věnuje vývoji technologií uplatněných při tvorbě betonových objektů od prostého vylévání betonu do formy přes prefabrikaci až po dnešní sofistikovanější r...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Spektrum

Dva nové art designové projekty z betonu: inovativní aplikace průsvitného a pohledového betonu

V článku jsou představeny dvě realizace výtvarného zpracování betonů, které vznikly v průběhu posledních dvou pandemických let. První z nich je umělecké pojetí desky stolu z translucentního (průsvitného) betonu. Druhou prací je realizace designových betonových barů sestavených...