Polymerová vlákna do betonu

Polymerová vlákna (Polymer fibre) se přidávají do míchačky při výrobě čerstvého betonu nebo malt. Mohou být vyrobena z různých druhů polymeru: 

 • polypropylenu,
 • polyethylenu, 
 • polyesteru, 
 • nylonu, 
 • PVA,
 • polyakrylátu apod.

Polymerová vlákna nenahrazují klasickou konstrukční výztuž betonu, jejich použitím nelze zmenšit navrženou tloušťku betonu. Polymerová vlákna musí splňovat požadavky dle normy ČSN EN 14889 – 2. Jsou vhodná pro mnoho typů betonu a různé druhy použití, tzn. jak pro prefabrikované betonové prvky, tak pro transportbetony, stříkané betony a různé malty.

Klasifikace polymerových vláken do betonu:

 • Třída Ia: Mikrovlákna s průměrem < 0,30 mm, jednovláknovitá (monofilamentická)
 • Třída Ib: Mikrovlákna s průměrem < 0,30 mm, vláknitá (fibrilovaná)
 • Třída II: Makrovlákna s průměrem > 0,30 mm

Vlastnosti a výhody polymerových vláken v betonu:

 • potlačují a kontrolují tvorbu trhlin v betonu (více tenkých rovnoměrně rozdělených trhlin),
 • snižují plastické sedání a tvorbu trhlin při sedání betonu,
 • zlepšují houževnatost betonu — zvyšují odolnost proti nárazu a  mechanickému poškození,
 • zvyšují odolnost betonu při požární situaci — odolnost betonu vůči ohni,
 • zvyšují odolnost čerstvého betonu proti segregaci a omezují krvácení betonu,
 • jsou nemagnetická, odolná vůči korozialkalickému prostředí.