Alkalicko-křemičitá reakce ASR

Alkalicko-křemičitá reakce (Alkali-silika reaction – ASR) je chemická reakce, která vzniká v betonu, jsou-li v něm najednou přítomny tyto tři složky:

  • alkálie
  • voda
  • amorfní křemík

Alkálie se do betonu dostanou s cementem, nebo je beton takzvaně dotován alkáliemi z okolí (součást CHRL). Voda je, až na výjimečné případy, v betonu obsažena vždy. Amorfní křemík je součástí kameniva z některých lomů. Produktem ASR v betonu jsou gely, jejichž objem je větší, než byl objem původních složek. To může při dlouhodobém a intenzivním působení vést až k rozpadu (roztrhání) betonu. Dlouholeté zkušenosti s ASR mají například v USA a Japonsku. 

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Betonové vozovky

Zvýšení trvanlivosti cementobetonových krytů pozemních komunikací omezením vlivu alkalicko-křemičité reakce

Současné hodnocení odolnosti betonu vůči alkalicko-křemičité reakci (ASR) se zaměřuje na reaktivnost kameniva a alkalický ekvivalent v cementu. Při stanovení obsahu jednotlivých alkálií se nicméně prokazuje, že podstatně větší vliv než ionty K+ mají ionty Na+, tedy že při výpo...