Alkalicko křemičitá reakce – ASR

Alkalicko křemičitá reakce (Alkali-silika reaction)

Alkalicko křemičitá reakce (Alkali-silika reaction) ASR je chemická reakce, která vzniká v betonu, jsou-li v něm najednou přítomny tyto tři složky:

  • alkálie
  • voda
  • amorfní křemík

 Alkálie se do betonu dostanou s cementem, nebo je beton takzvaně dotován alkáliemi z okolí (součást CHRL). Voda je, až na výjimečné případy v betonu obsažena vždy. Amorfní křemík je součástí kameniva z některých lomů. Produktem ASR v betonu jsou gely, jejichž objem je větší než byl objem původních dložek. To může při dlouhodobém a intenzivním působení vést až k rozpadu (roztrhání) betonu. Dlouholeté zkušenosti s ASR mají například v USA a Japonsku.