Vliv organických vláken na požární odolnost betonu

Beton s PET + PP vlákny před vysokoteplotním zatěžováním

Článek je zaměřen na problematiku chování betonu při zatížení vysokými teplotami. Cílem práce je ověřit vliv přídavku organických vláken na požární odolnost betonu, přičemž důraz je kladen na popsání možnosti použití recyklovaných vláken z PET nebo celulózy z důvodu pozitivního ekologického dopadu. Ze získaných výsledků vyplývá, že je možné využívat vlákna pro zvýšení požární odolnosti i ze zdrojů, které nepochází z primární výroby.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

THE INFLUENCE OF ORGANIC FIBRES ON THE FIRE RESISTANCE OF CONCRETE

The article is focused on behaviour of concrete under high temperatures. The aim of this work is to verify the influence of an addition of organic fibres on the fire resistance of concrete. Emphasis is placed on the possibility of using recycled fibres from PET or cellulose due to the positive ecological impact of their use. Results obtained suggest that it is possible to use such fibres to increase the fire resistance, even using materials that do not come from their primary production.