Transportbeton

Transportbeton je beton, jehož složky byly nadávkovány a zamíchány mimo staveniště ve stabilní míchačce nebo v automíchači, dodaný výrobcem odběrateli v čerstvém stavu k použití na staveništi nebo do přepravního prostředku odběratele. Nejčastěji se transportbeton dodává v autodomíchávači, lidově v “mixu”.

14. 12. 2012 | Téma

Vysokohodnotné betony — úvod a poznámky k možnostem jejich aplikace

V českých zemích se betonové stavitelství úspěšně rozvíjí od doby vzniku betonových konstrukcí. Vznikaly pozemní betonové konstrukce, průmyslové stavby i mosty. Již v roce 1921 byl založen Kloknerův ústav, kde se prováděla řada zkoušek a výzkumů v oblasti betonových konstrukcí...