Koroze betonu

Za účelem stanovení životnosti betonu ve stavebních konstrukcích jsou vlivy na beton rozděleny do stupňů vlivů prostředí dle nebezpečí koroze betonu nebo výztuže.

Koroze betonu (corrosion of concrete) je poškození, rozrušení a znehodnocení betonových konstrukcí působením chemických a fyzikálních vlivů a vnějším prostředím. Nebezpečí pro korozi betonu představují stupně vlivu prostředí XF, XA, XM.