Monolitický beton (konstrukce)

Monolitický beton (cast-in-situ concrete) je beton, který se ukládá do bednění na stavbě. V bednění beton ztuhne a ztvrdne. Pak se prvek nebo konstrukce odbední. Je to tedy konstrukce vyrobená z jednoho kusu, která však v sobě téměř vždy má pracovní a dilatační spáry.

Monolitický beton (konstrukce) - stavba

Normy, předpisy, publikace: