Čerstvý beton

Čerstvý beton (fresh concrete) je ten beton, který byl právě vyroben a ještě neztvrdnul. Tento beton se dá ještě převážet (přenášet), ukládat do bednění, podle druhu i čerpat. Tento beton se nejčastěji vyrábí v betonárnách a na stavbu se dováží v autodomíchávači (v mixu).

Čerstvý beton je beton v plastickém nebo tekutém stavu, který je schopen zhutnění normálním způsobem. Čerstvý beton klasifikujeme do tříd podle konzistence.

Čerstvý beton se podle již neplatné české normy nazýval “betonová směs”.