Čerstvý beton

Čerstvý beton (fresh concrete) je ten beton, který byl právě vyroben a ještě neztvrdnul. Tento beton se dá ještě převážet (přenášet), ukládat do bednění, podle druhu i čerpat. Tento beton se nejčastěji vyrábí v betonárnách a na stavbu se dováží v autodomíchávači (v mixu).

Čerstvý beton je beton v plastickém nebo tekutém stavu, který je schopen zhutnění normálním způsobem. Čerstvý beton klasifikujeme do tříd podle konzistence.

Čerstvý beton se podle již neplatné české normy nazýval “betonová směs”.

Normy, předpisy, publikace