Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie: objekt Vodné kasárne a nový strop nad 1. PP v objekte Premostenie

13. 6. 2023 - Architektura / Bytová výstavba |

Slovenská národná galéria prešla v nedávnej minulosti rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou. Tento článok sa venuje rekonštrukcii objektu Vodné kasárne a riešeniu nového železobetónového stropu nad 1. PP v objekte Premostenie. Objekt Vodných kasární Slovenskej národnej galérie je vyše 250-ročná národná kultúrna pamiatka. Vodné kasárne boli počas niekoľkých rekonštrukcií mnohokrát upravované. Do súčasnej podoby sa dostali po rozsiahlych a náročných rekonštrukčných prácach, ktoré si vyžadovali úzku spoluprácu všetkých zúčastnených strán – architektov, pamiatkarov, statikov, ako aj investora. Objekt Premostenie je ikonickým mestotvorným prvkom. Skladá sa z jedného podzemného podlažia – železobetónovej konštrukcie – a samotného premostenia – oceľovej konštrukcie.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autor

RECONSTRUCTION OF THE SLOVAK NATIONAL GALLERY
WATER BARRACK BUILDING AND NEW CONCRETE CEILING BELOW THE OBJECT CALLED BRIDGING

The Slovak National Gallery has undergone extensive reconstruction and modernization in the recent past. This article is devoted to the reconstruction of the Water Barracks building and to the new reinforced concrete ceiling above the 1st underground floor in the building with the object Bridging. The Water Barracks building of the Slovak National Gallery is a more than 250-year-old national cultural monument. The Water Barracks were modified many times during several reconstructions. They reached their current form after extensive and demanding reconstruction work, which required the close cooperation of all parties involved – architects, preservationists, structural engineers as well as the investor. The object Bridging is an iconic urban element. It consists of one underground floor – a reinforced concrete structure – and the Bridging itself – a steel structure.

Pojmy v tomto článku


Související články

4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze Jurkovičovy teplárny v Bratislavě

V loňském roce byla dokončena přestavba Jurkovičovy teplárny, která má od roku 2008 status slovenské národní kulturní památky. Tato funkcionalistická stavba nabízí po tříleté rekonstrukci veřejnosti sdílené kanceláře pod názvem Base4Work, v přízemí se...
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze domu nábytku na budovu Českého rozhlasu Olomouc

V letošním roce byla dokončena konverze obchodního domu s nábytkem v městské památkové rezervaci Olomouc na budovu Českého rozhlasu. V roce 1911 se jednalo o konstrukčně, provozně a prostorově progresivní stavbu, jednu z prvních realizací monolitického železobetonového skeletu...
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Obnova Památníku Zámeček v Pardubicích

Památník Zámeček v Pardubicích je pietní území na místě bývalého nacistického popraviště, kde bylo během heydrichiády zastřeleno 194 obětí. Po několika letech příprav zahrnujících téměř dva roky stavebních prací bylo na podzim 2021 znovuotevřeno pro veřejnost. V článku je podr...