2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Sanace a rekonstrukce

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie: objekt Vodné kasárne a nový strop nad 1. PP v objekte Premostenie

Slovenská národná galéria prešla v nedávnej minulosti rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou. Tento článok sa venuje rekonštrukcii objektu Vodné kasárne a riešeniu nového železobetónového stropu nad 1. PP v objekte Premostenie. Objekt Vodných kasární Slovenskej národnej gal...
3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Rekonštrukcia objektu na Štefánikovej ulici č.1 v Bratislave

V príspevku je popísaný postup pri veľmi náročných a rozsiahlych sanačných prácach na jednotlivých nosných konštrukciách objektu na Štefánikovej ulici č. 1 v Bratislave. Ide o hlavne betónové, ale aj oceľové, murované a drevené konštrukcie.