Nosníkové stropní bednění

Nosníkové stropní bednění slouží k betonáži vodorovných konstrukcí, jako jsou například stropy nebo vodorovné desky.

Tradiční nosníkové bednění sestává z dřevěných bednicích nosníků, stropních podpěr, bednicích desek a spojovacího materiálu jako jsou například čtyřcestné hlavice. V závislosti na únosnosti nosníku (dřevěný nebo kompozitní je tvořen rastr nosníků i hustota stropních podpěr.

V rámci betonáže je možné nazvat nosníkové bednění univerzálním: při plánování je možné pomocí variability nosníkového bednění naplánovat obednění jakéhokoliv tvaru, někdy s následným přířezem bednicích desek. Často se jedná o třívrstvé bednicí desky.

Mezi tradiční stropní nosníková bednění patří například bednění Dokaflex.


Témata

Bednění
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Materiály a technologie

Pohledový beton pro novou expozici památníku heydrichiády

Národní kulturní památka Zámeček v Pardubicích postavená na bývalém místě popraviště gestapa uctívá památku 194 obětí, které zde byly zastřeleny v době heydrichiády. Nyní zde probíhají stavební práce, jejichž cílem je celý prostor podle návrhu Víta Podráského a Jana Žalského u...
5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Stavební konstrukce

Mateřská škola Dolní Břežany

Železobetonový monolitický skelet mateřské školy, který je skryt pod obkladem z cementovláknitých desek, je výjimečný více než 80 kruhovými otvory o průměru 880 až 1 780 mm. V článku je popsáno architektonické a konstrukční řešení objektu včetně použitého bednění.tu včetně pou...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Realizace železobetonových monolitických konstrukcí

Realizaci železobetonových monolitických konstrukcí na stavbě pro Vinařství Lahofer jsme zahájili v lednu 2018. Novostavba byla rozdělena na tři stavební objekty: SO1010 – návštěvnická a administrativní část, SO1020 – výrobní část a SO1030 – objekt ostrahy, trafostanice a oplo...