Konverze Jurkovičovy teplárny v Bratislavě

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce | | Stáhnout článek v PDF
Rekonstrukce Jurkovičovy teplárny v Bratislavě byla dokončena v roce 2021 (foto: BoysPlayNice)

V loňském roce byla dokončena přestavba Jurkovičovy teplárny, která má od roku 2008 status slovenské národní kulturní památky. Tato funkcionalistická stavba nabízí po tříleté rekonstrukci veřejnosti sdílené kanceláře pod názvem Base4Work, v přízemí se nově nachází také galerie, kavárna a restaurace.

InvestorPenta Real Estate
Architektonické řešení konverze budovyIng. arch. Martin Paško / DF Creative Group
Interiérový designIng. arch. Ján Antal, Ing. arch. Martin Stára,
Ing. arch. Barbora S. Babocká / Studio Perspektiv
Projekční týmIng. arch. Jakub Budaj, Ing. arch. Silvia Snopková /
Studio Perspektiv
Spolupráce na obnově pláště budovyPAMARCH, s.r.o.
DodavatelENG2 SR spol. s r.o.
Projekt / realizace2017 / 2018 – 2021

Jurkovičova teplárna byla vybudována v bývalé industriální části Bratislavy nedaleko Dunaje. Navržena byla slovenským architektem Dušanem Jurkovičem, který je považován za zakladatele moderní architektury na Slovensku a který tehdy spolupracoval se Západoslovenskými elektrárnami. Areál teplárny, jenž byl vystavěn na pozemcích rafinérie minerálních olejů Apollo, byl budován postupně, v souladu s měnícími se technologie­mi a architektonickými výrazy. Samotná budova teplárny, jež sestávala z kotelny a turbínové haly, byla postavena v letech 1941 a 1942 a tvořila nejstarší část areálu. Při útoku amerických bombardérů 16. června 1944 byla částečně zasažena a poškozena, avšak po opravě dál sloužila svému účelu. Do sedmdesátých let 20. století byly v areálu postaveny dvě další turbínové haly, zařízení vodního hospodářství, trafostanice a druhá kotelna s rozvodnou, velínem a oběhovými čerpadly. Provoz vlastní teplárny byl utlumen koncem 20. století, od té doby budova chátrala. 23. dubna 2008 získala pro své architektonické kvality titul národní kulturní památky, zbytek areálu zanikl a původní periferie se  časem stala širším centrem města. [1]

Původní hmota s novou funkcí 

V bezprostředním okolí teplárny byly v nedávné době podle návrhu Zahy Hadid postaveny výškové rezidenční a kancelářské budovy s názvem Sky Park (více o výstavbě v Betonu TKS 1/2018 – pozn. red.). Jednou z podmínek této developerské výstavby bylo mimo jiné i zachování a obnova budovy teplárny, jež jakožto velmi specifický prostor dlouho hledala novou funkci. 

Vizí developera bylo vytvoření inspirativního a různorodého pracovního prostoru, který poskytne zázemí k propojení různých skupin uživatelů – od korporátních klientů po start-upy či freelancery. Konkurenční výhoda sdílených kancelářských prostor, tzv. coworků, se často skrývá v jejich jedinečnosti, proto se investor společně s architekty ze studia Perspektiv rozhodl stejnou myšlenku promítnout i do této industriální památky. 

Půdorys — 2. NP
Půdorys — 5. NP

Samotné ztvárnění interiéru bylo koncipováno tak, aby původní části zůstaly viditelné a otisk Dušana Jurkoviče byl tak co nejvíce zachován. Jurkovičovo dílo je však interpretováno v duchu 21. století.

group-8 Created with Sketch.

„V návrhu interiéru coworku jsme vnímali kontext původní památky a nové stavby. Snažili jsme se prostor doplňovat a navazovat na něj jak stylem, tak i geometrií nových prvků. Zároveň jsme ale chtěli, aby bylo jasně rozpoznatelné, které části jsou nové a které původní – nechtěli jsme originální dílo napodobovat.“

Ján Antal a Barbora S. Babocká

V interiéru bylo použito přes 31 000 původních cihel (foto: BoysPlayNice)

Do volných vnitřních prostor kotelny a turbínové haly architekt Martin Paško a tým DF Creative Group umístili novou pětiposchoďovou stavbu, díky čemuž se vytvořily nové užitné plochy. Tento koncept umožnil jasně oddělit a rozlišit historické konstrukce od nových. S respektem k historii byly využity i další průmyslové prvky teplárny – betonové násypníky dominují celému interiéru a původní jeřáb tvoří atypicky otevřený strop horní sdílené kanceláře. 

Celkem se v prostorách teplárny nachází 3 900 m² flexibilních pracovních ploch s kapacitou přibližně 450 míst. Architekti studia Perspektiv pracovali se stejnou typologií pracovišť, jako tomu bylo u jejich předchozí realizace v pražském komplexu Churchill. I zde se podařilo zhmotnit koncept kvalitního pracovního prostoru, který reflektuje autenticitu prostředí. 

V prostorách teplárny se nachází 3 900 m² flexibilních pracovních ploch s kapacitou přibližně 450 míst (foto: BoysPlayNice)

Pestrá různorodost současně splňuje požadavky široké skladby uživatelů. Na každém z podlaží se nachází typologie fix desk, hot desk, samostatné kanceláře, phone booth, místnosti pro konání workshopů nebo zasedací místnosti s kapacitou od čtyř do 18 lidí. Klienti také mohou v průběhu dne využít některé z komunitních společenských místností, reprezentační zónu setkávání a networkingu. 

Folklor v minimalistickém pojetí 

Komunitním centrem celého coworku je vstupní zóna ve druhém podlaží, která kombinuje halu s kavárnou a pracovními místy. V interiérech je zpřítomněno rozsáhlé dílo Dušana Jurkoviče aplikací grafických prvků – původní dekorativní ornamenty jsou zde rozloženy na prvočinitele v podobě světelných prvků na zdech či gravírovaných skříňkách. 

Lidového tesaře nahradila CNC fréza, masivní dřevo zase přírodní dřevovláknité desky. 

group-8 Created with Sketch.

„Řemeslná kvalita a současné materiály ve své surové podstatě tvoří spojující motiv jednotlivých podlaží.“

S. Babocká

Ocelové konstrukce jsou zjemněné perforací, díky čemuž vzniká zajímavý historický kontrast s odkazem sahajícím až do raného období Jurkovičovy tvorby. 

Přeměna industriální památky na komfortní pracoviště je také podmíněna vhodnými materiály. Barevná paleta vychází z odstínů terakoty, charakteristické pro plášť budovy, doplněna je o tlumené hluboké tóny modré, zelené či uhlově černé. Stropy zůstávají otevřené, podlahy ve společných zónách jsou dřevěné nebo z velkoformátové keramické dlažby. 

Barevná paleta vychází z odstínů terakoty, charakteristické pro plášť budovy, doplněna je o tlumené hluboké tóny modré, zelené či uhlově černé (foto: BoysPlayNice)

Redefinice násypníků 

Velkorysost prostoru je zřejmá již ze vstupního atria, kde se otevírá průhled přes všechna podlaží. Atmosféru pak umocňují mohutné betonové násypníky, které původně sloužily ke skladování tuhých paliv. Architektům se nad ně povedlo umístit několik zasedacích místností. Uživatelsky nejoblíbenější se zatím jeví dvojice zasedacích místností v pátém patře. 

Podlahy ve dvou zasedacích místnostech nad násypníky jsou prosklené, takže je možné si udělat představu o jejich objemu i původní betonové konstrukci (foto: BoysPlayNice)
Podlahy ve dvou zasedacích místnostech nad násypníky jsou prosklené, takže je možné si udělat představu o jejich objemu i původní betonové konstrukci (foto: BoysPlayNice)
group-8 Created with Sketch.

„Zde jsme využili polohy nad násypníky a v částech podlahy experimentovali s jejím prosklením. Výsledkem je ikonický prostor, který chce vidět každý. A to i ti, kteří mají strach z výšek.“

Ján Antal

Velkorysost prostoru je zřejmá z průhledu přes všechna podlaží (foto: BoysPlayNice)

V zasedacích místnostech a samostatných kanceláří byl kladen důraz na akustickou pohodu, kterou zajišťují nejen koberce, ale také obklady stěn. Autoři s oblibou používají recyklované a přírodní materiály. Obklady ohleduplné k životnímu prostředí tentokrát pochází z recyklovaných PET lahví, butikovou náladu celého interiéru umocňuje střešní terasa s přilehlým barem. Členitost budovy architekti využili ve prospěch klientů a na více místech vytvořili i odpočinkové zóny. 

S respektem k historii byly využity původní průmyslové prvky teplárny: zde betonové násypníky dominující celému interiéru (foto: BoysPlayNice)

Součástí nově zrekonstruovaného prostoru je také kavárna, restaurace a galerie v přízemí. 

Závěr 

Důležitá ikona Bratislavy konverzí znovu ožila, stala se kulturním centrem a cenným kontrastem k moderní architektuře okolních budov. 

Děkujeme agentuře LINKA za poskytnutí podkladů.

Zdroje:

[1] Jurkovičova tepláreň. In: Wikipedia [online]. Dostupné z: sk.wikipedia.org
[2] Base4Work Bratislava.
Popis projektu. Agentura LINKA.

Autor

Conversion of Jurkovič Heating Plant in Bratislava

Last year, the conversion of the Jurkovič Heating Plant, which has had the status of a Slovak National Cultural Monument since 2008, was completed. After three years of renovation, this functionalist building offers shared offices to the public under the name Base4Work, on the ground floor there is a new gallery, café and restaurant.


Související články

4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze ostravských městských jatek na galerii Plato

Touhu dokonale propojit interiér domu s jeho okolím často pomáhají splnit velké skleněné plochy. V případě ostravské galerie Plato se podařilo spojit výstavní sály s expozicemi pod širým nebem pomocí rozměrných otočných segmentů vsazených do obvodového pláště památkově chráněn...
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze Zengerovy trafostanice na Kunsthalle Praha

V poslední době se nestává tak často, aby byla velká historická budova v centru hlavního města nově otevřena veřejnosti. To je případ nové galerie umění s názvem Kunsthalle Praha, jež vznikla z bývalé Zengerovy trafostanice. V článku je přiblížena konverze, jež si kladla za cí...