Možnosti náhrady přírodního drobného těženého kameniva v betonu recyklovaným kamenivem: experimentální a environmentální vyhodnocení

Betonový recyklát

Článek se věnuje potenciálu použití drobného recyklovaného kameniva jako náhrady přírodního drobného kameniva při výrobě betonu. Během provedeného experimentu byla v konvenčním betonu dvou pevnostních tříd kompletně nahrazena drobná frakce těženého kameniva (0–4 mm) drobným recyklovaným kamenivem. Fyzikální a mechanické vlastnosti a trvanlivost těchto směsí byly srovnávány s referenčními směsmi, které obsahovaly pouze přírodní kamenivo. Výsledky ukázaly mírný pokles mechanických vlastností a trvanlivosti betonu s náhradou přírodního písku, nejvyšší pokles lze pozorovat u modulu pružnosti a hloubky karbonatace. Pomocí metody LCA bylo provedeno environmentální vyhodnocení, při němž se projevil pozitivní dopad této náhrady.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

POSSIBILITIES OF REPLACING NATURAL SAND IN CONCRETE WITH RECYCLED AGGREGATE: EXPERIMENTAL AND ENVIRONMENTAL EVALUATION

This study explores the potential of using fine recycled aggregate to replace natural sand in concrete production. The natural aggregate’s complete fine fraction (0 – 4 mm) was replaced with fine recycled aggregate in conven­tional concrete of two strength classes. The physical and mechanical properties and durability of these mixtures were evaluated against reference mixtures that contained only natural aggregate. Results showed a slight de­cline in concrete’s mechanical properties and durability with the substitution of natural sand. The highest decrease can be observed for the modulus of elasticity and carbonation depth. Furthermore, the impact of climate change was assessed by the LCA method and the positive impact of sand replacement was proved.


Související články

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Téma, Materiály a technologie

Současný stav disponibilních zásob u využívaných ložisek stavebního kamene a štěrkopísku v ČR

Kamenivo je nerostná surovina důležitá pro národní surovinovou bezpečnost a soběstačnost. V současné době však zásob kameniva na ložiskách povolených k těžbě jednoznačně ubývá a velká část z nich se dokonce blíží ke svému dotěžení. Již teď je zřejmé, že stávající ložiska nebud...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Opětovné využití stavebního a demoličního odpadu jako recyklovaného kameniva do betonu

Stavební a demoliční odpad lze po splnění patřičných kritérií použít jako recyklované kamenivo do betonu. Autoři shrnují současnou klasifikaci recyklovaného kameniva a jeho použití do betonu, které je dané normativně. V příspěvku je představen experimentální program laboratorn...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Pokusná betonáž vrtaných pilot z betonu s recyklovaným kamenivem

Příspěvek prezentuje výsledky pokusné betonáže dvou vrtaných pilot, pro jejichž provedení byla použita betonová směs s 15% a 50% náhradou přírodního kameniva recyklovaným směsným hrubým kamenivem. V rámci pokusu byly ověřeny základní parametry čerstvého a ztvrdlého betonu, cho...