ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro použití do betonu. Zahrnuje kameniva, která mají objemovou hmotnost zrn vysušených v sušárně větší než 2,0 Mg/​m3 (2 000 kg/​m3) pro všechny druhy betonů, včetně betonů, které jsou ve shodě s EN 206 – 1 a betonů používaných pro cementobetonové kryty vozovek a jiné pojížděné plochy a betony používané pro betonové prefabrikáty.

Také zahrnuje recyklované kamenivo s objemovou hmotností zrn od 1,50 Mg/​m3 (1 500 kg/​m3) do 2,0 Mg/​m3 (2 000 kg/​m3) s příslušným upozorněním a recyklované drobné kamenivo (4 mm) s příslušným upozorněním. ”

Tato norma také vyžaduje, aby byla zavedena kontrola systému kvality při řízení výroby a je uvedeno hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.

Tato norma se nezabývá filerem, který se používá jako složka cementu nebo jako aktivní příměs, ale jen jako inertní filer, kamenivo do betonu.

POZNÁMKA 1 

Kamenivo používané v konstrukcích má vyhovovat všem požadavkům této evropské normy. Mandát M/125 „Kamenivo“ zahrnuje jak běžné druhy přírodního i umělého kameniva včetně recyklovaného kameniva, tak i některé kamenivo z nových nebo neznámých zdrojů. Recyklované kamenivo je zahrnuto do této normy a nové zkušební metody pro toto kamenivo jsou v pokročilém stadiu příprav. U neznámých kameniv z druhotných zdrojů práce na přípravě norem teprve nyní začala a bude zapotřebí ještě nějaký čas k jednoznačnému určení původů a charakteristik těchto materiálů. V současnosti tyto méně známé materiály, pokud se dodávají na trh jako kamenivo, musí plně vyhovovat této normě a národním předpisům pro nebezpečné látky (viz příloha ZA této normy) podle určeného použití. Doplňující charakteristiky a požadavky se mohou specifikovat případ od případu podle zkušeností při používání výrobku a definovat v konkrétních smluvních dokumentech.™

POZNÁMKA 2

Vlastnosti pórovitého kameniva jsou specifikovány v EN 13055 – 1:2002.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN EN 12620+A1
Katalogové číslo82317
Název dokumentuKamenivo do betonu
Anglický názevAggregates for concrete
Datum vydání01.11.2008
Datum účinnosti01.12.2008
Věstník vydání (měs/​​​rok)11/08
Způsob vydánísamostatně tiskem
Způsob převzetí originálupřeklad
ICS kódy91.100.15 — Minerální stavební materiály a výrobky
91.100.30 — Beton. Betonové prefabrikáty
Zapracované dokumentyEN 12620+A1, rok vydání 2008
Změny95011 / ČSN EN 12620+A1, rok vydání 2008, Z2
94382 / ČSN EN 12620+A1, rok vydání 2008, Z1 / datum zrušení 01.04.2014
Nahrazuje dokumenty67528 / ČSN EN 12620, rok vydání 2004

Detailní informace na stránkách vydavatele.

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Opětovné využití stavebního a demoličního odpadu jako recyklovaného kameniva do betonu

Stavební a demoliční odpad lze po splnění patřičných kritérií použít jako recyklované kamenivo do betonu. Autoři shrnují současnou klasifikaci recyklovaného kameniva a jeho použití do betonu, které je dané normativně. V příspěvku je představen experimentální program laboratorn...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Možnosti náhrady přírodního drobného těženého kameniva v betonu recyklovaným kamenivem: experimentální a environmentální vyhodnocení

Článek se věnuje potenciálu použití drobného recyklovaného kameniva jako náhrady přírodního drobného kameniva při výrobě betonu. Během provedeného experimentu byla v konvenčním betonu dvou pevnostních tříd kompletně nahrazena drobná frakce těženého kameniva (0–4 mm) drobným re...