Drobné kamenivo

Drobné kamenivo (fine aggregate) je kamenivo, které obsahuje zrna maximální velikosti 4mm.

Pro drobné kamenivo se běžně používá termín písek (sand). Nové normy sice termín písek nepoužívají, ale je natolik vžitý, že se s ním budeme setkávat ještě hodně dlouho.

Nejčastěji je drobné kamenivo frakce 0/4, tzn. se zrny do 4mm. 

drobné kamenivo

Voda v drobném kamenivu

písek a voda

1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Možnosti náhrady přírodního drobného těženého kameniva v betonu recyklovaným kamenivem: experimentální a environmentální vyhodnocení

Článek se věnuje potenciálu použití drobného recyklovaného kameniva jako náhrady přírodního drobného kameniva při výrobě betonu. Během provedeného experimentu byla v konvenčním betonu dvou pevnostních tříd kompletně nahrazena drobná frakce těženého kameniva (0–4 mm) drobným re...