Statická analýza západního viaduktu a mostu přes veslařskou dráhu na obchvatu Bratislavy D4R7

V rámci stavby obchvatu Bratislavy D4R7 bylo postaveno 2,932 km dlouhé soumostí tvořené mostem přes Dunaj, mostem přes veslařskou dráhu a východním a západním přístupovým viaduktem. Mosty, které mají jednotné architektonické a konstrukční řešení, mají 35 m širokou nosnou konstrukcí tvořenou jednokomorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. Mosty přes Dunaj a veslařskou dráhu byly betonovány letmo, viadukty byly betonovány postupně po polích s převislou konzolou ve výsuvné skruži s tzv. organickým předpětím. Nosná konstrukce byla vytvářena postupně, nejdříve se zhotovil základní komorový nosník, následně se v posuvné skruži po úsecích délky 20 m vybetonovaly vnější konzoly. V článku jsou podrobněji popsány některé statické problémy návrhu západního viaduktu a mostu přes veslařskou dráhu s hlavním polem o rozpětí 210 m.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Structural analysis of the western viaduct and the bridge over a rowing track of the Bratislava D4R7 bypass

A 2.932 km long bridge structure, consisting of a bridge over the Danube River, a bridge over a rowing track and an eastern and western access viaducts, has been built as part of the construction of the Bratislava D4R7 bypass. The bridges, which have a unified architectural and structural solution, have a 35 m wide deck consisting of a spine box girder with large overhangs supported by precast struts. The bridges over the Danube River and the rowing track were cast segmentally in symmetrical cantilevers, the viaducts were cast span by-span in an overhead movable scaffolding with so-called organic prestressing. The deck was created in stages. First, the spine girder was made, then the overhangs were cast in a movable scaffolding in 20 m long sections. Some of the structural problems in the design of the western viaduct and the bridge over the rowing track with the main span of length of 210 m are discussed in this paper.

Pojmy v tomto článku


Související články

3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Stavební konstrukce

Výstavba lávky pro pěší v Nymburce

V Nymburce, na místě dřívější lávky pro pěší stržené v roce 2018, probíhají v současnosti dokončovací práce na nové mostní konstrukci. V článku je z pohledu generálního zhotovitele popsána jak konstrukce lávky, tak zejména výstavba na břehu Labe včetně transportu konstrukčního...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Stavební konstrukce

Výstavba letmo betonované konstrukce přes řeku Mži na městském okruhu Plzně

V současné době probíhá v Plzni výstavba nové části městského okruhu Křimická (Chebská) – Karlovarská. Významnou část obchvatu tvoří téměř 1,2 km dlouhá estakáda, která se skládá ze tří dilatačních celků. Estakáda vede přes inundační území řeky Mže a kříží přeložku silnice a p...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Ohlédnutí generálního zhotovitele stavby za rekonstrukcí Negrelliho viaduktu v Praze

Negrelliho viadukt, jenž byl uveden do provozu 1. května 1850, patří mezi výjimečné stavby v samotném centru metropole. V příspěvku jsou popsány stavební činnosti, které proběhly v druhé polovině rekonstrukce tohoto unikátního železničního mostu, tj. v letech 2019 až 2020.
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce vícepolových mostů s časově omezenou dobou výstavby

Na příkladu rekonstrukce mostů ev. č. D10-034.1 a D10-034.2 na dálnici z Mladé Boleslavi do Turnova je představen jeden z možných postupů při rekonstrukci dálničních a silničních mostů s předimenzovaným mostním otvorem, u které je kladen velký důraz na co nejkratší dobu výstav...