Výstavba letmo betonované konstrukce přes řeku Mži na městském okruhu Plzně

V současné době probíhá v Plzni výstavba nové části městského okruhu Křimická (Chebská) – Karlovarská. Významnou část obchvatu tvoří téměř 1,2 km dlouhá estakáda, která se skládá ze tří dilatačních celků. Estakáda vede přes inundační území řeky Mže a kříží přeložku silnice a přístupovou komunikaci. V článku je popsána letmo betonovaná část estakády – třípolový most s délkou přemostění 188 m a s teoretickým rozpětím hlavního pole 85 m. Článek přibližuje konstrukční řešení této části estakády, postup výstavby a také průběh zatěžovací zkoušky betonážního vozíku.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Construction of the bridge erected by balanced cantilever method over Mže river on the Pilsen city bypass

A new part of bypass of Pilsen is currently under construction. An important part of the whole project is a 1.2 km long overpass, which will include three separate bridges. The overpass goes over the floodplain of Mže River and crosses two roadways and one access road. This paper describes the last part of the overpass the 3‑span bridge with the total length of 188 m and with the theoretical length of the main span of 85 m, which was erected by the balanced cantilever method. The paper describes in detail the conceptual design of the bridge, the whole process of its construction and the load testing of the form traveller.

Pojmy v tomto článku


Související články

3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Stavební konstrukce

Výstavba lávky pro pěší v Nymburce

V Nymburce, na místě dřívější lávky pro pěší stržené v roce 2018, probíhají v současnosti dokončovací práce na nové mostní konstrukci. V článku je z pohledu generálního zhotovitele popsána jak konstrukce lávky, tak zejména výstavba na břehu Labe včetně transportu konstrukčního...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Ohlédnutí generálního zhotovitele stavby za rekonstrukcí Negrelliho viaduktu v Praze

Negrelliho viadukt, jenž byl uveden do provozu 1. května 1850, patří mezi výjimečné stavby v samotném centru metropole. V příspěvku jsou popsány stavební činnosti, které proběhly v druhé polovině rekonstrukce tohoto unikátního železničního mostu, tj. v letech 2019 až 2020.
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Zesilování starších konstrukcí s nízkou zbytkovou pevností betonů

Článek je zamyšlením nad zesilováním konstrukcí z betonů nižších pevností z pohledu dnešních norem zaměřených na novostavby z kvalitního betonu.