Letmá betonáž

Technologie letmé betonáže spočívá v budování mostní konstrukce po jednotlivých částech, tzv. lamelách, a to v směrem od pilíře mostu symetricky na obě strany. Lamely jsou betonovány do bednění připevněného na speciální pohyblivé konstrukci – vozíku letmé betonáže.

Úseky mostu jsou postupně betonovány z pilíře (rozjezdový zárodek) pomocí páru vozíků pro letmou betonáž, který nese bednění, výztuž a čerstvý beton. Většinou je betonáž realizována téměř symetricky na obě strany pilířů. Úseky betonáže jsou z pravidla dlouhé 3 až 5 m.

Vozíky letmé betonáže jsou zpravidla tvořeny standardními systémovými díly (bednicí nosníky, ocelové výztuhy, bednicí deska) a posunovány pomocí hydraulických válců.

Moderní systém letmé betonáže je v historii stavebnictví relativní novinkou, například společnost Doka poprvé nasadila vozík letmé betonáže (FCT – Free Cantilivier Traveller) při realizaci mostu přes Labe u Litoměřic v roce 2009. Dlužno dodat, že se jednalo o první nasazení vozíku pro letmou betonáž společnosti Doka celosvětově.


Témata

Bednění
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Stavební konstrukce

Statická analýza západního viaduktu a mostu přes veslařskou dráhu na obchvatu Bratislavy D4R7

V rámci stavby obchvatu Bratislavy D4R7 bylo postaveno 2,932 km dlouhé soumostí tvořené mostem přes Dunaj, mostem přes veslařskou dráhu a východním a západním přístupovým viaduktem. Mosty, které mají jednotné architektonické a konstrukční řešení, mají 35 m širokou nosnou konst...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Stavební konstrukce

Výstavba letmo betonované konstrukce přes řeku Mži na městském okruhu Plzně

V současné době probíhá v Plzni výstavba nové části městského okruhu Křimická (Chebská) – Karlovarská. Významnou část obchvatu tvoří téměř 1,2 km dlouhá estakáda, která se skládá ze tří dilatačních celků. Estakáda vede přes inundační území řeky Mže a kříží přeložku silnice a p...