Barevný beton

Palác DRN — barevné betony ve vstupním foyer (foto: archiv společnosti TBG Metrostav)

Barevný beton (coloured concrete), někdy označovaný jako probarvený beton, vzniká probarvením cementového tmelu pomocí pigmentů. Barevnost přitom ovlivňuje několik faktorů, zejm. barva cementu, barva kameniva, vodní součinitel, vlhkost a teplota prostředí, v němž dochází ke zrání betonu, typ bednění apod.

Šedé betony

Pro betony vyráběné z cementů běžně používaných v ČR platí, že betony z portlandského cementu (CEM I) jsou nejtmavší, oproti tomu betony např. z vysokopecních cementů (CEM III) bývají světlejší. Odstín cementu se může lišit navíc podle druhu, třídy, výrobce, lokality a konkrétní šarže. Další vliv mají různé příměsi, např. popílek a mikrosilika odstín šedi ztmaví. Naproti tomu zesvětlit lze směs příměsí vápence.

Bílé betony

Bílou barvu betonu lze dosáhnout použitím speciálního bílého cementu. Ten se v ČR nevyrábí, nejbližší výrobci jsou na Slovensku, v Belgii a v Dánsku. Jedná se o cementy s velmi nízkým obsahem oxidů železa a manganu.

Další možností, jak získat bílý odstín je přidání bílých pigmentů, ovšem nejjasnější bělosti lze dosáhnout kombinací bílého cementu a bílého pigmentu.

Barevné pigmenty

S nápadem obarvit beton přišla v 50. letech 20. století americká firma F. D. Davis Company, která do betonu přidávala oxid železitý, čímž získala širokou škálu zemitých odstínů. I dnes se pro obarvení betonu nejvíce používají právě železité pigmenty, díky nimž je výsledná barva červená, černá, hnědá či žlutá. Barevné pigmenty jsou nejčastěji k dostání ve dvou formách:

  • práškové,
  • tekuté (z praxe vyplývá, že je jejich použití vhodnější).

Principem obarvení betonové směsi je předpoklad, že pigmenty, které jsou zhruba 10x jemnější než cement, obalí jednotlivé částice pojiva. Dávka pigmentu se běžně pohybuje v rozmezí 2 až 8 % z hmotnosti pojiva.

Výběr barevného odstínu

Při výběru barevného odstínu se nedoporučuje vybírat dle fotografií, příp. z tištěného katalogu výrobců barev. Vhodnější je vybrat si odstín na základě betonového vzorkovníku konkrétní betonárny. Pro získání co nejpřesnější představy o odstínu je však ideální zhotovit na stavbě referenční vzorek.

Probarvený, nebo nabarvený beton?

Pozor! Barevný beton není barvou natřený beton! 

Výhodou probarvených betonů je, že v případě narušení či odlomení povrchových vrstev nebude oproti nabarvenému betonu porušení znatelné, neboť probarvený beton je rovnoměrně obarven v celém svém objemu.

Betony pro DRN

Vzhledem k velikosti a náročnosti stavby a také vzhledem k řadě použitých technologií při jejím zhotovení lze DRN bez nadsázky nazvat palácem betonovým. Stavba, u které nebyla hlavním kritériem co nejnižší cena a nejkratší doba výstavby, ale u které šlo především o to postavit...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Spojení architektury a přírody

Článek popisuje soubor staveb muzea a galerie portugalského malíře Paula Rego postavený ve městě Cascais. Masivní, červený, ve hmotě barvený beton tvoří harmonický kontrast k okolní zelené vegetaci.