Kancelářská budova

Zpět na nákres

Strop

Zvolte typ provedení

Strop z monolitického betonu

Beton uložený do bednění, ve kterém je již výztuž.

Beton XC1 – vyztužený beton uvnitř objektu s nízkou vlhkostí vzduchu.

Výhody

  • Strop je možné vyrobit nad libovolně atypickým tvarem půdorysu.
  • Spodní povrch může být zpracován jako „pohledový beton“.

Prefabrikovaný stropní panel

Stropní panely (železobetonové nebo předpjaté) vyrobené v prefě, dopravené na nákladních vozech na staveniště a osazené jeřábem na své místo.

Beton XC1 – vyztužený beton uvnitř objektu s nízkou vlhkostí vzduchu.

Výhody

  • Rychlá montáž.
  • Okamžitě zatížitelné.
  • Není potřeba bednění.

Stropní panel, kombinace prefabrikát / monolit

Tenké vyztužené prefabrikáty (filigrány), které se uloží na stěny. Navíc se v předepsaných vzdálenostech podepřou. K vyčnívající výztuži se doplní další horní výztuž a zbytek tloušťky stropu se dobetonuje. Vznikne tak spřažená stropní konstrukce beton/​beton. Po zatvrdnutí betonu se dočasné podpory odstraní.

Beton XC1 – vyztužený beton uvnitř objektu s nízkou vlhkostí vzduchu.

Výhody

  • Lehčí prvky než u stropních panelů.
  • Není potřeba bednění.

Specifikace betonu


Betonárny