Kancelářská budova

Zpět na nákres

Podkladový beton 2

Zvolte typ provedení

  • V nezámrzné hloubce varianta 1

    Beton X0 – nevyztužený podkladní beton v nezámrzné hloubce (min. 1,20 m pod povrchem terénu) v neagresivním prostředí

  • V nezámrzné hloubce varianta 2

    Beton XC2 – vyztužený podkladní beton v nezámrzné hloubce (min. 1,20 m pod povrchem terénu) v neagresivním prostředí


Specifikace betonu


Betonárny