Kancelářská budova

Zpět na nákres

Spádové vrstvy

Zvolte typ provedení

Lehké betony jsou betony s nižší objemovou hmotností obvykle používané pro vyrovnávací a spádové vrstvy. Nejčastěji jsou označovány jako polystyrenbetony, pěnobetony nebo betony s lehkým kamenivem.

Výhody

  • Nízká objemová hmotnost.
  • Lepší tepelně-technické vlastnosti (lépe tepelně izoluje).
  • Jednoduchá manipulace a zpracování.

Specifikace betonu

lehké betony


Betonárny