Kancelářská budova

Zpět na nákres

Podsyp

Zvolte typ provedení

Kamenivo stmelené cementem.

Výhody

  • Zajišťuje kvalitu vrstvy, na které leží podkladní beton.

Stabilizace cementová.

Výhody

  • Zajišťuje kvalitu vrstvy, na které leží podkladní beton.

Betonárny