Kancelářská budova

Zpět na nákres

Násyp

Zvolte typ provedení

Po vrstvách hutněná zemina, prolévaná CPS (cementopopílkovou suspenzí).

Výhody

  • Omezení sedání násypů v následujících letech.

Složení – cementopopílková suspenze


Betonárny