Kancelářská budova

Zpět na nákres

Podkladový beton 1

Zvolte typ provedení

Beton XC4, XF1, XA1 – vyztužený podkladní beton v zámrzné hloubce v agresivním prostředí


Specifikace betonu


Betonárny