Krátký komentář k článku Studium vlivu druhu provzdušňovacích přísad na vlastnosti provzdušněných betonů uvedeném v č. 4/2022

11. 9. 2023 -

Pro zajištění vývoje a obecně i výstavby železobetonových konstrukcí, které inženýrská obec ve světě užívá již více něž 150 let, je jednoznačně důležité si neustále klást otázky, jaké interakce jednotlivých složek samotného betonu mohou mít vliv na celkovou kvalitu a trvanlivost konstrukce.

Článek autorů Ing. Ondřeje Pikny, Ing. Martina Ťažkého, prof. Rudolfa Hely a Ing. Marka Hoška z Ústavu technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavební VUT v Brně jednoznačně poukazuje na nutnost přezkoumávání stávajících (a proměňujících se) složek betonu a následných vlastností kompozitu tak, aby v nadstavbovém výzkumu bylo možné na toto základní a důležité bádání navázat.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

Související články

4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Věda a výzkum

Studium vlivu druhu provzdušňovacích přísah na vlastnosti provzdušněných betonů

Jedním ze základních faktorů, které je nutno brát v úvahu při navrhování betonů, je jeho trvanlivost. Mezi vlivy prostředí, jež výrazně ovlivňují trvanlivost zatvrdlého betonu, patří i působení záporných teplot v kombinaci s možným působením chemických...