Krátký komentář k článku Studium vlivu druhu provzdušňovacích přísad na vlastnosti provzdušněných betonů uvedeném v č. 4/2022

Pro zajištění vývoje a obecně i výstavby železobetonových konstrukcí, které inženýrská obec ve světě užívá již více něž 150 let, je jednoznačně důležité si neustále klást otázky, jaké interakce jednotlivých složek samotného betonu mohou mít vliv na celkovou kvalitu a trvanlivo...