Aktuality

3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Aktuality

Lávka Holka

V článku je představeno architektonické a konstrukční řešení nové lávky, jež spojí pražské městské části Holešovice a Karlín. Zároveň jsou uvedeny aktuální informace o vývoji stavby lávky.
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Aktuality

100 let Kloknerova ústavu 

Kloknerův ústav patří bezesporu k jedněm z nejstarších vědecko-výzkumných pracovišť svého druhu v České republice a ve střední Evropě. V roce 2021 slaví své mimořádné jubileum, tedy 100leté výročí od svého založení.
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Aktuality

100 let Kloknerova ústavu 

Při příležitosti stého výročí založení Kloknerova ústavu v Praze vyšla publikace, která na 150 stranách mapuje historii, současnost i budoucí směřování této významné české vědecko-výzkumné instituce.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Svodidla na vrchu Ládví v Praze

Na původním ložisku menhirového materiálu na vrchu Ládví v Praze stojí megalit současný, zhotovený ze železobetonových prefabrikátů – silničních svodidel. Architektonický unikát, pokusná adaptace pravěké kultovní stavby na radiálním půdorysu vzdáleně připomínající anglický Sto...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Vzpomínka na Ing. Jiřího Hejnice, CSc.

Ve věku nedožitých 86 let zemřel 21. listopadu 2020 Ing. Jiří Hejnic, CSc., vynikající odborník v oboru betonových mostů.