Aktuality

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Vzpomínka na Ing. Jiřího Hejnice, CSc.

Ve věku nedožitých 86 let zemřel 21. listopadu 2020 Ing. Jiří Hejnic, CSc., vynikající odborník v oboru betonových mostů.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Nový koncertní sál v Ostravě

V Ostravě se v roce 2023 začne stavět nový koncertní sál s kapacitou 1 300 míst, jehož kvalita v mnoha ohledech dosáhne úrovně světové architektury 21. století.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Na cenu Miese Van Der Rohe 2022 bylo nominováno 11 staveb z České republiky

2. února 2021 představily Evropská komise a nadace Fundació Mies van der Rohe seznam staveb, které se budou ucházet o evropskou cenu za současnou architekturu Mies van der Rohe Award. Do soutěže bylo v letošním roce nominováno celkem 449 projektů ze 41 zemí.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Evropská asociace pro opravy, vyztužení a ochranu stavebních konstrukcí

13. dubna 2021 se konala valná hromada evropské asociace ACRP, na níž byla zvolena její první správní rada. Do funkce viceprezidenta asociace byl zvolen prezident českého Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Ing. Aleš Jakubík, kterého jsme požádali o rozhovor.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Možnosti vesnice: Portréty architektonické proměny českého venkova

Publikací Možnosti vesnice autorka dokončila svou volnou městskou trilogii. Tentokrát se, jak již název napovídá, zaměřuje na 12 proměn, které se za posledních 20 let udály v českých vesnicích.