Stavba roka 2022 na Slovensku

Každý rok vyhlasuje spoločnosť ASB Slovakia stavbu roka. Prvú cenu v kategórii Inžinierskych stavieb získala I. etapa modernizácie trate Púchov – Považská Bystrica. Úsek dĺžky cca 6 km tvorí najmä šesť objektov, ktoré sú v článku popísané.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

STRUCTURE OF THE YEAR 2022 IN SLOVAKIA

Every year the ASB Slovakia Co. announces the Structure of the Year. The first prize in the category of Civil Engineering Works was awarded to the I. stage of the modernisation of the railway line over the Púchov – Považská Bystrica section. The section, about 6 km long, consists of six structures, which are described in this article.


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Lávka pre peších v Topoľčanoch

V minulom roku bola otvorená nová lávka pre peších a cyklistov cez rieku Nitra v Topoľčanoch. V článku je predstavený koncepčný návrh, ako aj výstavba tejto subtílnej a architek...