3/2022 Mosty a tunely | 10.9.2022 | Úvodník

Doktori mostov

Keď som začal uvažovať nad tým, čo do úvodníku napísať, myslel som na to, že úvodník by mal byť pozitívny a nie kritický. Na druhej strane by sme sa z neho mali niečo aj priučiť a tak, keďže ho čítajú len odborníci a nie laická verejnosť, rozhodol som sa ladiť ho tak, aby bola...
3/2022 Mosty a tunely | 10.9.2022 | Stavební konstrukce – lávky

Lávka pre peších v Topoľčanoch

V minulom roku bola otvorená nová lávka pre peších a cyklistov cez rieku Nitra v Topoľčanoch. V článku je predstavený koncepčný návrh, ako aj výstavba tejto subtílnej a architek...

3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Diagnostika a príprava rekonštrukcie bývalého železničného tunela pri Ožďanoch

Článok sa zaoberá diagnostikou bývalého železničného tunela pri obci Ožďany a jeho rekonštrukciou. Tento 160 m dlhý tunel je prvým opusteným železničným tunelom na Slovensku, ktorý bude po rekonštrukcii slúžiť v rámci novej cyklotrasy.