11. 9. 2023 | Aktuality

Stavba roka 2022 na Slovensku

Každý rok vyhlasuje spoločnosť ASB Slovakia stavbu roka. Prvú cenu v kategórii Inžinierskych stavieb získala I. etapa modernizácie trate Púchov – Považská Bystrica. Úsek dĺžky cca 6 km tvorí najmä šesť objektov, ktoré sú v článku popísané.
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Aktuality

Odišiel doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.

S ľútosťou oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás 9. novembra 2021 navždy opustil náš dlhoročný priateľ a kolega doc. Milan Chandoga.
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Úvodník

Doktori mostov

Keď som začal uvažovať nad tým, čo do úvodníku napísať, myslel som na to, že úvodník by mal byť pozitívny a nie kritický. Na druhej strane by sme sa z neho mali niečo aj priučiť a tak, keďže ho čítajú len odborníci a nie laická verejnosť, rozhodol som sa ladiť ho tak, aby bola...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Lávka pre peších v Topoľčanoch

V minulom roku bola otvorená nová lávka pre peších a cyklistov cez rieku Nitra v Topoľčanoch. V článku je predstavený koncepčný návrh, ako aj výstavba tejto subtílnej a architek...

3/2020 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Diagnostika a príprava rekonštrukcie bývalého železničného tunela pri Ožďanoch

Článok sa zaoberá diagnostikou bývalého železničného tunela pri obci Ožďany a jeho rekonštrukciou. Tento 160 m dlhý tunel je prvým opusteným železničným tunelom na Slovensku, ktorý bude po rekonštrukcii slúžiť v rámci novej cyklotrasy.