Granulovaná vysokopecní struska pro výrobu cementu

Granulovaná vysokopecní struska vzniká rychlým ochlazením vhodně složené struskové taveniny vznikající při tavení železné rudy ve vysoké peci. Struska musí být nejméně ze dvou třetin hmotnosti sklovitá a při vhodné aktivaci musí vykazovat hydraulické vlastnosti. Granulovaná vysokopecní struska musí sestávat nejméně ze dvou třetin hmotnosti z oxidu vápenatého (CaO), oxidu hořečnatého (MgO) a oxidu křemičitého (SiO2). Zbytek obsahuje oxid hlinitý (Al2O3) a malá množství jiných sloučenin. Hmotnostní podíl (CaO + MgO) / (SiO2) musí být větší než 1,0.

Další složky pro výrobu cementu

Hlavní složky:

Doplňující složky:

Zdroj: PEŘKA, L. Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197 – 1: TP2.4: technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Praha: IC ČKAIT, 2011.


Témata

Cement