Grafický beton

Regionální centrála banky v Hradci Králové (archiv časopisu Beton; zdroj: společnost Syner)

Grafický beton (graphic concrete) je technologie úpravy povrchu betonu. Vznikla v 90. letech minulého století ve Finsku (graphicconcrete), v Německu je častěji používán název fotografický beton.

Systém umožňuje „otisknout” do betonu různé grafické motivy, obrázky, nebo dokonce detailní fotografii. Jde o metodu, jejíž kouzlo tkví v kontrastu mezi hladkým povrchem a hrubou vnitřní strukturou betonu. 

Při použití této technologie se do bednění vkládá speciální papír (matrice), na které je od výrobce v daném grafickém vzoru nanesen zpomalovač tuhnutí. Po přesně načasovaném odbednění a následném vymytí betonu (nejčastěji ostříkáním vodou) se na povrchu vykreslí požadovaný grafický motiv. 

Tato technologie se uplatňuje nejčastěji v prefabrikované výrobě, ale v roce 2020 byla použita v České republice i při monolitické výstavbě sloupů pobočky banky v Hradci Králové.

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Téma, Materiály a technologie

Parkovací dům U Černého koně

Pohledový, či lépe řečeno architektonický beton slouží především k ztvárnění myšlenky architekta nebo designéra formou tvarového či barevného řešení stavby, popř. její části. Takové řešení často respektuje přání zadavatele. V případě parkovacího domu U Černého koně v Berouně v...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Rozhovor, Stavební konstrukce

Věřím ve výtvarný potenciál betonu

Dvě otázky pro architekta Romana Brychtu stran ojedinělého použití technologie grafického betonu zhotoveného in situ v monolitické konstrukci