Věřím ve výtvarný potenciál betonu

Dvě otázky pro architekta Romana Brychtu stran ojedinělého použití technologie grafického betonu zhotoveného in situ v monolitické konstrukci

Co je to grafický beton a jak je v nové budově použit?

Technologie grafického betonu je v nové regionální centrále ČSOB v Hradci Králové použita pro druhou (výtvarně estetickou) vrstvu orientačního systému. Pomocí ní jsou tak v jednotlivých patrech vždy na severních stranách sloupů výtvarně znározněny grafické zkratky jednotlivých geologických vrstev podloží stavebního pozemku.

Tato technologie není u nás běžně používána a navíc je vyvinuta pro prefabrikaci. V budově ČSOB byla realizována přímo na stavbě v monolitické konstrukci. Dle informací získaných od finského dodavatele grafického papíru existuje jen jediná reference monolitického grafického betonu, a to v Japonsku v dimenzích autobusové zastávky.

S velkou podporou investora se již v suterénních konstrukcích budovy začaly testovat tištěné typové vzory od výrobce grafického papíru. Na papíře, který se vkládá do bednění, je grafika natištěna zpomalovačem tuhnutí betonu, resp. cementového mléka na povrchu. Druhý den po odbednění se zpomalovačem nezatuhnuté cementové mléko musí vymýt, čímž se odhalí vlastní grafické motivy. Právě způsob vymývání mléka, intenzita proudu vody či vytírání vlhkou houbou byly hlavním tématem testování. Součástí technologického postupu bylo také udržování vhodného prostředí pro přípravu bednění a do něj vlepované papírové matrice. Proces musel být rychlý a přesný. Grafika realizovaná v hrubé stavbě musela být následně zabezpečena proti poškození. Poměrně rozsáhlá realizace grafického betonu je nedílnou součástí výrazu interiéru budovy.

Jak jste přišel na technologii grafického betonu a jeho aplikaci v ČSOB?

Do projektů, na kterých pracuji, se snažím vnést nějaké nové technologie či výtvarný prvek. K tomu vždy oslovuji specialisty a umělce. Technologie grafického betonu je již dlouho známá, ale užívá se převážně, ne-li pouze a jen v prefabrikaci. Mne však zajímalo použití této technologie in situ v monolitickém pohledovém betonu, se kterým rád pracuji a u něhož věřím ve výtvarný potenciál.

V případě ČSOB jsme s grafikem přemýšleli, jak vnést do symetrického prostoru prvek intuitivní navigace, po kterém navíc klient volal. Než jsme však předstoupili s návrhem před klienta, osobně jsme s Lukášem Kijonkou jeli do spřízněné prefy a zkoušeli jsme ručně malovat zpomalovačem tuhnutí na bednění. Vznikly volné kresby, později přesná grafika přes šablony a nakonec i test otisku grafiky z papíru vyráběného ve Finsku.

Výsledek tohoto experimentu byl nejen pro nás překvapivě dobrý. Cesta k použití technologie grafického betonu pomocí předtištěné matrice pro interiér banky tak byla otevřena a já jsem rád, že se nám tato ojedinělá technologie podařila realizovat a že grafický beton zde plní jak estetickou, tak praktickou funkci orientace v interiéru.

Na severní straně sloupů v interiéru jsou pomocí grafického betonu výtvarně znázorněny grafické zkratky geologických vrstev daného místa

Pojmy v tomto článku


Související články

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Stavební konstrukce

Regionální centrála ČSOB v Hradci Králové

Podle návrhu ateliéru Projektil architekti dokončila ČSOB stavbu regionální centrály v Hradci Králové, která získala certifikaci LEED Platinum v kategorii New Construction a zařadila se tak mezi jednu z environmentálně nejšetrnějších budov v celé Evropě. Budova stojí u kongres...