Parkovací dům U Černého koně

10. 6. 2022 - Architektura |

Víceúčelový parkovací dům U Černého koně v Berouně – pohled z dronu (foto: hansparking.cz)

Pohledový, či lépe řečeno architektonický beton slouží především k ztvárnění myšlenky architekta nebo designéra formou tvarového či barevného řešení stavby, popř. její části. Takové řešení často respektuje přání zadavatele. V případě parkovacího domu U Černého koně v Berouně však šlo i o návrat symbolu „černého koně“ na místo, kde po staletí byl a z něhož na několik desítek let fakticky zmizel, avšak kterému nesmazatelně vtiskl pojmenování.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autor

PARKING HOUSE AT THE BLACK HORSE

Exposed, or better said architectural concrete, serves primarily to represent the architect’s or designer’s idea in the form of a shape or colour solution of a building, or part of it. Such a solution often respects the wishes of the client. However, in the case of the U Černého koně Parking House in Beroun, it was also about returning the symbol of the “black horse” to the place where it had been for centuries and from which it had effectively disappeared for several decades, but which it had indelibly imprinted with its name.

Pojmy v tomto článku


Související články

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Téma, Architekti a architektura

Víc než jen fasády: tváře domů

V posledních letech byly v České republice postaveny budovy, domy či objekty, které jsou zajímavé pojetím fasád, na jejichž zhotovení byl použit beton v kombinaci s dalšími materiály. V následujícím textu je přiblíženo pět z nich. Je mezi kancelářská budova, parkovacím dům, zá...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Téma, Materiály a technologie

Silniční svodidla jako součást fasády

Na konci loňského roku byl v Dolních Břežanech uveden do provozu nový parkovací dům, jenž by měl v budoucnu zarůst zelení. Při jeho výstavbě byly stropy i podlahy realizovány do spádu, resp. sklonu původního terénu. Jeho charakteristickým rysem je pak použití silničních svodid...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Téma, Materiály a technologie

Velkoformátové obklady ze sklovláknobetonu

V článku je představeno použití sklovláknobetonu pro výrobu prefabrikovaných tenkostěnných fasádních obkladů. Pozornost je zaměřena na technologii výroby dílců, princip ukotvení pomocí metody stud-frame a vhodnost zhotovení zkušebního modelu u velkých projektů. Použití sklovlá...