eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ČSN EN 206-1 Beton

ČSN EN 206-1 Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (ČSN EN 206-1  Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity)

 

Zrušena. Od 1. června 2017 platí nová ČSN EN 206+A1 !!!

 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1 byla vydaná v září 2001. Doplňovaly jí Změna Z3 platná od 1. 5. 2008 a Změna Z4 platná od 1.11.2013.

Hlavní důraz normy byl položen na kvalitu betonu a jeho trvanlivost, tedy ne pouze na pevnost. Znamená to, že rozhodujícím kritériem pro volbu minimální požadované pevnostní třídy betonu bylo ve většině případů prostředí, ve kterém byl beton umístěn.

Spolu s ČSN EN 13670 a ČSN EN 1992-1-1 jí bylo možno považovat za základní normu pro betonové kondstrukce.

Pro snadné pochopení této normy slouží Průvodce betonářskou normou.

 

Odkazy:

Související pojmy