Nosníkové bednění

Nosníková bednění jsou využívána pro obednění svislých i vodorovných konstrukcí. Tradičně sestávají z dřevěných bednicích nosníků a bednicí desky (pro vodorovné konstrukce, bednicí deska je na nosníky pouze pokládána a nosníky jsou podepřeny stropními podpěrami) nebo bednicího pláště (pro konstrukce svislé, bednicí deska je na konstrukci montována).

Nosníková bednění můžeme dělit na:


Témata

Bednění