Od pavlače přes Křídlo po Véčko

13. 6. 2023 - Architektura / Bytová výstavba |

Bytové domy (neboli bytovky) jsou důležitým tématem architektury jednadvacátého století, i když v odborných médiích poněkud přehlíženým. Postavit kvalitní dům, který by vyhověl potřebám desítek, či dokonce stovek různorodých obyvatel, je uměním svého druhu.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autor

FROM THE PORCH TO THE WING TO THE “V”

Residential buildings (or apartment buildings) are an important topic in twenty-first century architecture, although somewhat overlooked in the professional media. To build a quality house that meets the needs of dozens or even hundreds of diverse inhabitants is an art of its kind. If a good architect and a reputable investor come together at its birth, a timeless work can be created. In the following overview, we highlight seven houses, seven different examples of their rendering. We are convinced that they are generally timeless, in terms of their integration into the site, the morphology used and the structural design.