3D tisk UHPC s ocelovými mikrovlákny — ověření mechanických vlastnostní zkušebních těles

V článku jsou představeny výsledky prvotního experimentálního výzkumu zaměřeného na 3D tisk ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) obsahujícího ocelová mikrovlákna. Bylo provedeno téměř 200 materiálových zkoušek se zaměřením na odezvu zkušebních těles v tlaku a ohybu. Výsledkem jsou průkazní zkoušky tisknutelného UHPC s ocelovými mikrovlákny pevnostní třídy až C130 a ohybové tahové pevnosti více než 25 MPa. Z prezentovaných dat jednoznačně vyplývá možnost řízeného ovlivňování mechanických vlastností tisknutého UHPC pomocí usměrňování vláken, způsobu ošetřování a použití specifických příměsí.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

3D Printing of UHPC With Steel Microfibres: Verification of Mechanical Properties of Specimens

Additive robotic fabrication (3D printing) is currently becoming one of the most discussed and emerging areas of concrete construction. However, the use of this revolutionary technology is often limited to structures made with plain concrete of normal strength. This paper presents results of experimental program of 3D printing of ultra-high performance concrete (UHPC) with steel microfibres. It included almost 200 material tests focused on the response of specimens in compression and flexure. The outcome are proof tests of printable UHPC with steel microfibres of strength class of up to C130 and bending tensile strength of more than 25 MPa. The presented data clearly show the possibility of influencing the mechanical properties of the printed UHPC hrough fibres alignment effect, treatment methods, and the use of specific admixtures.


Související články

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Téma, Materiály a technologie

3D tisk z betonu ve stavebním průmyslu

Úroveň automatizace a robotizace ve stavebnictví je v porovnání s ostatními průmyslovými obory téměř beze změny, a tak není divu, že se produktivita ve stavebnictví za posledních 50 let vlastně vůbec nezvýšila. Naději ke změně tohoto trendu však dává použití aditivní výroby, r...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Materiály a technologie

Využití aditivní robotické prefabrikace UHPC na realizaci unikátního sousoší „Na Horu“

V listopadu roku 2021 bylo na veřejném prostranství u nově postaveného komplexu Bořislavka v Praze slavnostně odhaleno sousoší s názvem Na Horu. Tento technologicky i umělecky ojedinělý artefakt byl vytvořen aditivní robotickou fabrikací ultra vysokohodnotného betonu...
5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Materiály a technologie

Prvok aneb velký experiment na poli 3D tisku

18. srpna 2020 byl na pontonu kotvícím u Střeleckého ostrova v Praze slavnostně představen Prvok – první dům organických tvarů, který byl v České republice vytištěn z cementového kompozitu. V navazujících článcích jej blíže představujeme formou rozhovoru s autorem jeho návrhu...