Obkladové panely pro výdechový objekt tunelu Blanka v Praze

Celkový pohled na výdechový objekt Bubenečského tunelu včetně přilehlého parteru 

Předmětem článku je popis konstrukčního řešení a procesu výroby atypických staveništních prefabrikátů, navržených jako obklad železobetonového válcového výdechového objektu Bubenečského tunelu, který je součástí tunelového komplexu Blanka v Praze. Reliéf obkladových panelů je uměleckým dílem provedeným unikátní technologií modelování do speciální směsi z písku a oleje pomocí robotického ramene. Touto technologií bylo dosaženo výrazně členitého konvexního reliéfu s heraldickými motivy. Celkem bylo vyrobeno 176 kusů atypických prefabrikovaných panelů ze samozhutnitelného betonu o šířce 1 322 mm, výšce 2 350 mm a s proměnnou tloušťkou, danou konvexním tvarem panelů a členitostí reliéfu, která se pohybuje od 75 do 175 mm.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Cladding pannels for the structure providing ventilation for the Blanka tunnel in Pregue

Paper describes the design and production of precast concrete units used as a cladding on a cylindrical reinforced concrete structure which provides ventilation of the Bubeneč Tunnel, which is part of the Blanka system of tunnels in Prague. The surface of the cladding elements is a work of art using a unique technique of carving a special mix of sand and oil by a robotic arm. A complex broken-up convex relief with heraldic motifs was achieved. A total of 176 pieces of atypical prefabricated panels were produced from self-compacting concrete with a width of 1,322 mm, a height of 2,350 mm. The thickness was variable from 75 mm to 175 mm, given the convex shape of the panels and the complexity of the relief.


Související články

5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Stavební konstrukce

Společenské centrum Sedlčany

23. ledna 2020 byla slavnostně otevřena nová modlitebna a bytový dům v Sedlčanech. Objekt modlitebny je tvořen železobetonovou konstrukcí s lehkým obvodovým pláštěm z tahokovu a prosklenou fasádou. Výrazným prvkem v hlavním sále modlitebny je křtitelnice pro křest ponořením od...
5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Stavební konstrukce

Mateřská škola Dolní Břežany

Železobetonový monolitický skelet mateřské školy, který je skryt pod obkladem z cementovláknitých desek, je výjimečný více než 80 kruhovými otvory o průměru 880 až 1 780 mm. V článku je popsáno architektonické a konstrukční řešení objektu včetně použitého bednění.tu včetně pou...
5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Můj dům, můj beton

Přístavba rodinného domu na Kojetíně

Na soukromém pozemku u Nového Jičína vznikl v roce 2009 v torzu stodoly, ze které zbyly pouze obvodové pískovcové zdi, obytný ateliér společnosti UAX!. V loňském roce k němu přibyla samostatná obytná přístavba, která je v podstatě „ukryta“ do svahu, otočena k atriu a s původní...