Dvě “butterfly” lávky

Projekty dvou lávek pro pěší a cyklisty navržené pro přemostění řek Váh a Nitra jsou popsány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a postup výstavby. Obě lávky tvoří úsporné samokotvené obloukové konstrukce, u kterých je oblouková síla přenášena tahovou únosností předpjaté mostovky.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

Two “Butterfly” Footbridges

The projects of two footbridges for pedestrians and cyclists designed to bridge the Váh and Nitra Rivers are described with regard to their architectural and structural solutions, static and dynamic analyses and the process of their construction. Both structures form economical self-anchored arch structures, in which the arch force is resisted by the tensile strength of the prestressed bridge deck. Since the bridge deck of both bridges is suspended on the outward inclined arches, both bridges form a so-called butterfly arch structures. As both the arches and the bridge deck are embedded at the end anchor blocks directly supported by the drilled piles, both bridges form low-maintenance integral structures.


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Lávka pre peších v Topoľčanoch

V minulom roku bola otvorená nová lávka pre peších a cyklistov cez rieku Nitra v Topoľčanoch. V článku je predstavený koncepčný návrh, ako aj výstavba tejto subtílnej a architek...

3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Stavební konstrukce

Výstavba lávky pro pěší v Nymburce

V Nymburce, na místě dřívější lávky pro pěší stržené v roce 2018, probíhají v současnosti dokončovací práce na nové mostní konstrukci. V článku je z pohledu generálního zhotovitele popsána jak konstrukce lávky, tak zejména výstavba na břehu Labe včetně transportu konstrukčního...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Architektonicko-konstrukční návrh lávky z UHPC v Lužci nad Vltavou

Proces návrhu unikátní konstrukce lávky v Lužci nad Vltavou  - 138 m dlouhé lávky z UHPC pro pěší a cyklisty - z pohledu architekta.