Nové mosty na silnici I/35 MÚK Rádelský mlýn

Nadjezd převádějící novou jednosměrnou větev mimoúrovňové křižovatky přes silnici I/35 se čtyřpruhovým je dominantou celé stavby MÚK Rádelský Mlýn, která zajišťuje napojení silnice I/65 z Jablonce nad Nisou se silnicí I/35 mezi Libercem a Turnovem. Nosnou konstrukci mostu vedeného ve směrovém i výškovém oblouku tvoří předpjatý deskový trám s vyloženými konzolami o sedmi polích celkové délky 146 m.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

New Bridges on the I/35 Road, The Interchange Rádelský mlýn

An overpass bridging a new single direction ramp over the four-lane road I/35 is a landmark of the interchange Rádelský mlýn, providing a grade-separated three-way junction of the I/65 road from Jablonec nad Nisou and the I/35 road between Liberec and Turnov. The overpass is aligned at vertical curve and in plan left-hand curve. The superstructure consists of a prestressed concrete beam with cantilevers. The overpass has 7 spans with length of 146 m. An underpass bridges the main road (I/35) over a single direction ramp at a lower level of the interchange. The superstructure of the underpass consists of a reinforced concrete overfilled frame with a span of 9,8 m. There is a bridging over the Jeřmanický Creek at the lowest level of the interchange. The bridge consists of a reinforced concrete closed overfilled frame.


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Mostní objekty na dálničním úseku D11 1106

Předmětem článku je popis úseku stavby dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice, který obsahuje dvacet mostních objektů, z toho jedenáct dálničních mostů a devět nadjezdů. Koncepčně je použito tří základních typů mostních konstrukcí: předpjatých spojitých deskových trámů pro estak...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Nová mimoúrovňová křižovatka na silnici I/55 v Přerově

V článku je popsáno zkapacitnění průtahu silnice I/55 v Přerově, které pomohlo ke snížení dopravní zátěže v intravilánu města. Projekt se zabýval komplexní přestavbou jak stávajících komunikací, tak výstavbou komunikací nových. Klíčovým objektem celé s...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Materiály a technologie

Pět zelených mostů na novém obchvatu Bratislavy D4R7

Článek popisuje proces předsoutěžního dialogu subdodavatele mostních konstrukcí s potencio­nálními generálními dodavateli stavby D4R7 na Slovensku, po nichž následovala technická a komerční jednání s vítězným zhotovitelem. Stručně popsány jsou také samotné projekční a stavební...