Mostní objekty na dálničním úseku D11 1106

Předmětem článku je popis úseku stavby dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice, který obsahuje dvacet mostních objektů, z toho jedenáct dálničních mostů a devět nadjezdů. Koncepčně je použito tří základních typů mostních konstrukcí: předpjatých spojitých deskových trámů pro estakády s rozpětím do 32 m, integrálních rámových konstrukcí se založením typu pilota-stěna pro dálniční mosty menších rozpětí do 20 m a dvoupolových předpjatých semiintegrálních rámů s rozpětími do 30 m, jimiž je tvořena většina nadjezdů. U integrálních dálničních mostů je stejně jako u nadjezdů pro křídla použito kotvených gabionových stěn.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

Bridges on Highway D11 Section 1106

The section of highway D11 Hradec Králové – Smiřice contains 20 bridges in all, of that 11 highway bridges and 9 overpasses. Conceptually, three basic types of bridge structures are used. Prestressed continuous plate girders for highway flyovers with spans up to 32 m, integral frame structures for highway bridges with smaller spans up to 20 m with a pile-wall foundation system and overpasses are almost solely made up of double-span prestressed semi-integral frames with spans up to 30 m. Anchored gabion walls are used for the wingwalls for integral highway bridges as well as for overpasses


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Most přes Maloměřické seřaďovací nádraží na VMO Brno

V současné době probíhá v Brně výstavba Velkého městského okruhu. Významná část obchvatu je tvořena estakádou, která se skládá celkem z pěti dilatačních celků. Estakáda vede přes několik městských komunikací a zároveň křižuje železniční trať, vojenský...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce segmentové estakády ve Slánské ulici v Praze

V článku je podrobně představena rekonstrukce segmentového mostu v Praze z roku 1983. Rekonstrukce, během níž došlo oproti projektu k neočekávaným zjištěním, zahrnovala zesílení volnými kabely, výměnu mostního svršku, mostních závěrů a ložisek.
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Nadjezd nad dálnicí D1 u Přerova

Nadjezd nad dálnicí D1 u Přerova tvoří integrovaná oblouková konstrukce celkové délky 92 m. Mostovku lichoběžníkového průřezu podpírá oblouk s rozpětím 56 m. Protože patky oblouku jsou spojeny s koncovými příčníky tlačenými vzpěrami, tvoří nadjezd samokotvenou obloukovou konst...