Nová mimoúrovňová křižovatka na silnici I/55 v Přerově

V článku je popsáno zkapacitnění průtahu silnice I/55 v Přerově, které pomohlo ke snížení dopravní zátěže v intravilánu města. Projekt se zabýval komplexní přestavbou jak stávajících komunikací, tak výstavbou komunikací nových. Klíčovým objektem celé stavby je silniční estakáda SO 201. Jedná se o jednotrámovou konstrukci z předpjatého betonu o 18 polích s typickou délkou pole 29 m, celková délka mostu je 516 m. Estakáda byla budována postupně po polích na pevné skruži.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

New Grade-Separated Junction of the I/55 Road in Přerov

This article describes capacity increase of I/55 passage in Přerov that helps the traffic in the urban area of the city. The project dealt with not only complex reconstruction of existing comunications but also with new constructions. The overpass SO 201 is the key object of the whole construction. The eighteen-span bridge with typical span length of 29 m is designed of post-tensioned reinforced concrete. The cross-section consist of single-girder with cantilever wings. The total length of the bridge is 516 m. The construction sequence was built by the “span by span” on the scaffolding method.


Související články

3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Stavební konstrukce

Mostní objekty na dálničním úseku D11 1106

Předmětem článku je popis úseku stavby dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice, který obsahuje dvacet mostních objektů, z toho jedenáct dálničních mostů a devět nadjezdů. Koncepčně je použito tří základních typů mostních konstrukcí: předpjatých spojitých deskových trámů pro estak...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce segmentové estakády ve Slánské ulici v Praze

V článku je podrobně představena rekonstrukce segmentového mostu v Praze z roku 1983. Rekonstrukce, během níž došlo oproti projektu k neočekávaným zjištěním, zahrnovala zesílení volnými kabely, výměnu mostního svršku, mostních závěrů a ložisek.